nach oben

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen binnen onze webshop door de consument of ondernemer gelden de navolgende algemene voorwaarden.

Consumenten zijn natuurlijke personen die een juridische transactie aangaan voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroep. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtspersoon die handelt in het uitoefenen van zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit wanneer een juridische transactie is gesloten.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers, zonder dat wij opnieuw naar hen moeten verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden van haar onderneming gebruikt, wordt de geldigheid ervan hierbij tegengesproken; Zij zullen enkel deel uitmaken van een overeenkomst als we uitdrukkelijk hiermee hebben ingestemd.

2. Contractant, overeenkomst

De koopovereenkomst wordt afgesloten met resimdo GmbH.

Door artikelen in de online-shop te plaatsen geven wij een bindend aanbod tot overeenkomst voor dit artikel af. U kunt onze producten in eerste instantie zonder verplichting in het winkelmandje plaatsen en uw inzendingen op elk gewenst moment corrigeren, alvorens u uw bindende bestelling indient, door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die hiervoor in het bestelproces zijn voorzien. De overeenkomst wordt gesloten door op de bestelknop te klikken en het aanbod te accepteren van de goederen die op dat moment  in het winkelmandje geplaatst zijn. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

3. Taal overeenkomst, Overeenkomst tekstopslag

De beschikbare taal voor het contract is Nederlands.

Wij bewaren de overeenkomsttekst en sturen u het besteloverzicht en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt ook op deze website te allen tijde de voorwaarden en bepalingen lezen. U kunt uw voorbijgaande bestellingen bekijken in onze klanten login.

4. Levercondities

Naast de aangegeven productprijzen zijn er op iedere bestelling nog verzendkosten van toepassing. De hoogte van deze verzendkosten worden vermeld bij de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per pakketdienst. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan pakketstations/pakketautomaten/afhaalpunten.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze webshop:

Vooruitbetaling

Als u de keuze voorafbetaling kiest, dan ontvangt u van ons de rekening in aparte e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en onze rekeninggegevens. Na ontvangst van de betaling op onze rekening  wordt uw bestelling in behandeling genomen.

PayPal 

In het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of u registreren, uzelf legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies bevestigen. Nadat u de bestelling in de winkel heeft geplaatst, vragen we PayPal om de betalingstransactie in te leiden. De betalingstransactie wordt door PayPal onmiddellijk automatisch uitgevoerd. Raadpleeg het bestelproces voor meer informatie. PayPal: Er geldt een toeslag van 0 Euro.

SOFORT Betaling

Nadat u de bestelling heeft ingediend, wordt u doorgestuurd naar de website van Klarna. Om het factuurbedrag via Klarna te kunnen betalen, moet u een online bankrekening hebben die is geactiveerd met de PIN / TAN-procedure voor deelname aan Klarna. U dient de betalingsinstructies op juiste wijze te legitimeren en te bevestigen. Raadpleeg het bestelproces voor meer informatie. De betalingstransactie wordt direct uitgevoerd via Klarna en binnen uw account gedebiteerd. Er geldt een toeslag van 0 euro.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot ontvangst van een volledige betaling.

Voor ondernemers geldt het volgende: Wij behouden ons het recht op eigendom van de goederen tot de volledige betaling van alle vorderingen voortvloeiend uit een huidige zakelijke relatie. U mag de gereserveerde goederen in gewone zaken wederverkopen; Alle vorderingen die voortvloeien uit deze wederverkoop- ongeacht de verbinding of het mengen van de gereserveerde goederen met een nieuw item-  worden vooraf aan ons betaald in hoogte van het factuurbedrag en we accepteren deze overdracht. Ondernemer blijft gemachtigd om de vorderingen te incasseren, maar we kunnen ook direct deze vorderingen incasseren voorzover u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen.

7. Transportschade

Voor consumenten:

Als goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, meld dan zo spoedig mogelijk deze defecten onmiddellijk aan de bezorger/pakketdienst en neem direct contact met ons op. De niet-naleving van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw garantierechten. Zij helpen ons echter om onze eigen vordering tegenover de vrachtvervoer of de verzekeringsverzekering te vergemakkelijken.

Voor ondernemers geldt het volgende:

Het risico op toevallig verlies en toevallige achteruitgang wordt door ons doorgegeven zodra wij de goederen hebben geleverd aan de expediteur, vrachtwagenchauffeur of andere persoon of instelling die anderszins verplicht is de verzending uit te voeren. Onder kooplui geldt de verplichting om, zoals bepaald in § 377 HGB (Handelsgesetzbuch), het geleverde product direct bij ontvangst te inspecteren en transportschades direct te melden. Als u niet voldoet aan de bepaling, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het een gebrek is welke tijdens de inspectie niet duidelijk was. Dit geldt niet als we moedwillig een defect hebben verborgen.

8. Waarborg en garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de wettelijke garantierechten. Voor de consument is de beperkingstermijn voor vorderingen op gebreken voor gebruikte goederen één jaar na levering van de goederen.

Voor ondernemers is de beperkingstermijn voor vorderingen op gebreken een jaar na de overdracht van de goederen; de wettelijke beperkingstermijnen voor kooplui krachtens § 478 BGB blijven onverlet.

Tegenover de ondernemer gelden ten aanzien van  de kwaliteit van de goederen enkel onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in de overeenkomst zijn opgenomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere reclamemateriaal.

Als het geleverde onderdeel defect is, zullen wij een aannemer aanstellen om onder garantie de defecte onderdelen te repareren (herstellevering) of door een defectvrij onderdeel te leveren (vervangingslevering).

Bovenstaande beperkingen en/of deadlines zijn niet van toepassing op aanspraken als gevolg van schade al dan niet veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

  • in geval van letsel op het leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijke of grove nalatige schending van de plichten en frauduleuze handelingen
  • de schending van wezenlijke contractverplichtingen (kardinale verplichtingen), Bij de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk voor de voor de overeenkomst kenmerkende, te verwachten schade indien deze eenvoudig nalatig werd veroorzaakt, tenzij het gaat om vorderingen tot schadevergoeding van de klant volgend uit een schending van het leven, het lichaam of de gezondheid.
  • binnen het kader van een garantie belofte, indien overeengekomen
  • Zolang productaansprakelijkheid van kracht is. 

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de Onlineshop. 

Klantenservice: U kunt onze klantenservice van 09:00 tot 18:00 bereiken op telefoonnummer +31 (06) 150 76 264 en per e-mail op shop@resimdo.nl.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn aansprakelijk als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten

  • in geval van letsel op het leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijke of grove nalatige schending van de rechten
  • In geval van garantie, zoals overeengekomen, of zolang de productaansprakelijkheid van kracht is.

In geval van een inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen, die het nakomen van de juiste uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk maakt en waarop de contractuele partner kan vertrouwen (aansprakelijkheid van de contractuele partner) door een geringe nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de overeenkomst. Overige schadeclaims worden door ons uitgesloten.

10. Gedragscode

Wij hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscode:Kwaliteitscriteria van vertrouwde winkels
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor online dispute settlement (OS), die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie.

12. Slotbepalingen

Als u een ondernemer bent, geldt de Duitse wet voor de uitsluiting van het VN-aankooprecht.

Als u een koopman bent in de zin van het Handelsgesetzbuch, een rechtspersoon of publiekrechtelijk fonds, is onze exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.

Zuletzt angesehen